Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον

Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον απευθύνεται σε πολίτες που επιθυμούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου τους ώστε να εξοικονομήσουν ενέργεια καθώς και χρήματα αυξάνοντας παράλληλα τη αξία του.

Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον

Ποιοι πολίτες μπορούν να ενταχτούν στο Πρόγραμμα

Βάσει του οδηγού του προγράμματος δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 1. Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
 2. Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α1 ή Α2 ή Β.

Ωφελούμενοι κατηγορίας Α1: οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000€.

Ωφελούμενοι κατηγορίας Α2: οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000€ και δεν ξεπερνά τις 40.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000€ και δεν ξεπερνά τις 60.000€.

Ωφελούμενοι κατηγορίας Β: οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000€ και δεν ξεπερνά τις 80.000€.

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου, ισχύουν επιπλέον τα εξής:

-Εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας Α1 ή Α2 τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών κατοικίας, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία Β εντάσσονται στην κατηγορία Α2, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Β, εντάσσονται στην κατηγορία Β. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του.

-Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.

Ποια ακίνητα μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον

Ακίνητα τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον πρέπει να:

 1. Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100€/τ.μ., όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί μέχρι τις 31.12.2009.
 2. Έχουν καταταχτεί βάσει του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία ίση ή χαμηλότερη της D.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες

Εξοικονόμηση Κατ΄ ΟίκονΣύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου.
 2. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ).

Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ΔΕΝ υπερβαίνει τα 15000€

Διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον

 • Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2110176527 για τη συλλογή όλων των στοιχείων του ακινήτου σας που είναι απαραίτητα για την προέγκριση της τράπεζας.
 • Λήψη προέγκρισης από την τράπεζα
 • Έκδοση ΠΡΩΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις απαραίτητες ενεργειακές παρεμβάσεις ώστε να ανέβει το ακίνητο μια ενεργειακή κατηγορία ή τουλάχιστον να βελτιωθεί κατά 30% η ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με το κτίριο αναφοράς.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ το κόστος και για τις δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις καθώς και για τον Σύμβουλο Έργου ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 100% από το Πρόγραμμα

Χρήσιμα αρχεία: