Κατασκευή – Επίβλεψη – Ανακαινίσεις Χώρων

Κατασκευή – Επίβλεψη – Ανακαινίσεις Χώρων

Μελέτη

Η μελέτη κάθε τεχνικού έργου είναι η το πρώτο στάδιο σε κάθε κατασκευή. Είναι το βήμα στο οποίο πρέπει να ληφθούν υπόψιν όλοι οι παράγοντες οι οποίοι είτε λιγότερο είτε περισσότερο θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Σε καμία περίπτωση η μελέτη δε θα πρέπει να συγχέεται με την αδειοδότηση και να αποτυπώνεται υποσυνείδητα ως μια επίπονη και τυπική διαδικασία. Σε μία σωστή μελέτη πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν:

 • Το βέλτιστο επιθυμητό αποτέλεσμα.
 • Το μέγιστο προβλεπόμενο κόστος.
 • Ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης.
 • Οι πολεοδομικές διατάξεις.

H μελέτη είναι η διαδικασία η οποία θα αποτυπώσει όλες αυτές τις παραμέτρους σε σχέδια εφαρμογής που θα χρησιμοποιηθούν για τη λεπτομερή κατασκευή των κτιρίων. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό που δε λαμβάνεται δυστυχώς υπ’ όψιν είναι όχι μόνο πως θα χρησιμοποιηθεί ένα κτίριο αλλά και πως αλλιώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αστοχίας μίας μελέτης ως προς την πρόβλεψη είναι κατασκευή κλιμάκων που να μπορούν να εξυπηρετήσουν και εμπορικές χρήσεις. Είναι πολλά τα κτίρια τα οποία μελετήθηκαν μόνο ως κατοικίες με συγκεκριμένο είδος κλίμακας και πλέον αδυνατούν να αλλάξουν χρήση ως γραφεία ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική χρήση.

Με πλήρη επίγνωση των παραμέτρων αυτών αναλαμβάνουμε την εκπόνηση:

 • Αρχιτεκτονικής μελέτης.
 • Στατικής μελέτης.
 • Μελέτης επεμβάσεων – ενισχύσεων φέροντος οργανισμού
 • Μελέτης ύδρευσης – αποχέτευσης.
 • Μελέτης φυσικού αερίου.
 • Μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών.
 • Μελέτης πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.
 • Μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
 • Μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου
 • Interior Design
 • Μελέτης διαχείρισης έργου

Τις μελέτες πραγματοποιούν Μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πάντα με την υποστήριξη των πιο ενημερωμένων και σύγχρονων οίκων λογισμικών.

Επίβλεψη

Αφού ολοκληρωθεί η μελέτη πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή της και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με σωστή και εξειδικευμένη επίβλεψη. Δυστυχώς στην ελληνική αγορά η επίβλεψη έχει ταυτιστεί με την εργολαβία και η εργολαβία με το εργολαβικό όφελος. Η επίβλεψη αφορά τη σωστή εφαρμογή της μελέτης. Δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η ανάθεση της επίβλεψης ενός έργου σε έναν μηχανικό είναι ταυτόχρονα και ανάθεση της κατασκευής.

Ταυτόχρονα η σωστή επίβλεψη είναι η μόνη πρακτική η οποία μπορεί να δώσει λύση σε προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν και τα οποία ήταν αδύνατον να προβλεφθούν στο στάδιο της μελέτης καθώς και να αναθεωρήσει τμήματα της μελέτης.

Κατασκευή

Η κατασκευή του κτιρίου είναι το τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση του έργου. Εδώ οι παράγοντες αλλάζουν καθημερινά. Νέες ανάγκες και νέες απαιτήσεις προκύπτουν συνεχώς που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την καλαισθησία ενός χώρου αλλά και με την λειτουργικότητα, τη συντήρηση, την ασφάλεια και την ενεργειακή κατανάλωσή του. Νέες τεχνολογίες και προοπτικές ανακαλύπτονται καθημερινά που η αξιοποίησή τους είναι δυνατόν να επιταχύνει, να βελτιστοποιήσει και να θωρακίσει μία κατασκευή στον χρόνο. Στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι ένα κατασκευαστικό λάθος μπορεί να προκαλέσει χρηματική ζημία πολύ μεγαλύτερη από την αμοιβή ενός ή ακόμη και ομάδας μηχανικών που θα αναλάβουν την κατασκευή.

Συνοπτικά μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η ανάληψη ενός έργου από σωστούς, εξειδικευμένους και συνεπείς μηχανικούς είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης ενός χώρου, η σωστή πρόβλεψη όλων των παραμέτρων, ο σωστός προγραμματισμός και η συγκεκριμενοποίηση του κόστους.