Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) θεωρούνται τα καταστήματα στα οποία γίνεται παρασκευή, συσκευασία, διάθεση σε πελάτες (όρθιους, καθιστούς, περαστικούς), αποθήκευση, διανομή, εγκατάσταση και τροφοδοσία αυτόματων μηχανημάτων φαγητών, τροφίμων γλυκισμάτων και ποτών.

Επίσης Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) θεωρούνται επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν Υπηρεσίες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μέσω των οποίων μπορούν να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία όπως κομμωτήρια, γυμναστήρια κ.λπ.

Παραδείγματα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

αρτοποιεία 
(εκτός των πρατηρίων άρτου)

καταστήματα 
κατεψυγμένων προϊόντων

παραγωγική μονάδα 
φρυγανιών, μπισκότων

ζαχαροπλαστεία

καταστήματα αλλαντοποιίας

πιτσαρίες

ψητοπωλεία

καταστήματα τυροκομίας

οινοπωλεία

επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανομής (με ψυγεία ή όχι) τροφίμων και ποτών

επιχειρήσεις προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών

πρατήρια 
πώλησης τροφίμων

υπεραγορές τροφίμων

επιχειρήσεις μαζικής εστίασης

λουκουματζίδικα

παντοπωλεία

επιχειρήσεις αναψυχής

γαλακτοπωλεία

κρεοπωλεία

καφεκοπτεία

αναψυκτήρια

ιχθυοπωλεία

εστιατόρια

κυλικεία

κάβες – ξηρών καρπών

ψαροταβέρνες

καφενεία

πρατήρια άρτου

ταβέρνες

καφετέριες

μπουγατσάδικα

σνακ μπαρ

κυλικεία

οπωροπωλεία

ουζερί

μπαρ

πτηνοπωλεία

οβελιστήρια

open bar

Δικαιολογητικά για την Προέγκριση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση), τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή − οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο).

β) Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

* Η προέγκριση είναι απαραίτητη για την έναρξη επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.

Δεν απαιτείται χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο δήμο για την ίδρυση Κ.Υ.Ε. εφόσον:

α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.λπ).

β) Πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων).

γ) Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου Κ.Υ.Ε., για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Δικαιολογητικά για την Ίδρυση και λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

α) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία γνωστοποιείται η ίδρυση και λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το Κατάστημα, ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ).

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου του Καταστήματος με την οποία αποδέχεται τον ορισμό του.

δ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/17−12−2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007).

ε) Φωτοτυπία ταυτότητας.

στ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.

ζ) Διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρηση.

Εμπιστευθείτε μας ΠΡΙΝ την Ίδρυση και λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι επιχειρήσεις με προδιαγραφές ορισμένες από θεσμικό πλαίσιο. Βάσει αυτών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.

Για τον λόγο αυτό συμβουλεύουμε όλους τους ενδιαφερόμενούς να ακολουθούν την εξής διαδικασία:

Αναζήτηση χώρων για στέγαση της επιχείρησης. Μην περιορίζεστε σε έναν χώρο, αλλά αναγνωρίστε περισσότερους από άποψη κόστους προβολής και ιδιομορφίας της κάθε επιχείρησης σας ικανοποιούν.

Αναθέστε μας την αναγνώριση της πληρότητας των προδιαγραφών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από τους χώρους που έχετε επιλέξει. Το βήμα αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε να ενοικιάσετε ή αγοράσετε χώρο και στη συνέχεια να συνειδητοποιήσετε ότι απλά δεν είναι επαρκής.

Αναθέστε μας τη λεπτομερή εξέταση του προς μίσθωση ή αγορά χώρου η οποία περιλαμβάνει:

 • την εύρεση της οικοδομικής αδείας και των εγκεκριμένων σχεδίων αυτής
 • τον έλεγχο για την ύπαρξη ή μη αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων 
  (στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί τακτοποίηση)
 • τον έλεγχο του καταστατικού
 • τον έλεγχο της πληρότητας των προδιαγραφών
 • την αποτύπωση του χώρου
 • τη σύνταξη όλων των βεβαιώσεων που απαιτούνται
 • τη σύνταξη μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας
 • τη σύνταξη διαγράμματος ροής
 • τη συγκέντρωση λοιπών δικαιολογητικών
 • την κατάθεση φακέλου

Χρήσιμα αρχεία: