Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Κατασκευών Ν.4495/2017

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Κατασκευών Ν.4495/17

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4178/13Σύμφωνα με τον Ν.4495/17, απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, μεταβίβαση, πώληση ή προσημείωση ακινήτου σε περίπτωση που έχουν εγκατασταθεί σε αυτό αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις.

Με την ένταξη ενός ακινήτου με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις στον Ν.4495/17, δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από πολεοδομικά βάρη για 30 χρόνια ενώ σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων (και έπειτα από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου) δίνεται η δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση και η διατήρηση της κατασκευής επ’ αόριστον.

Ποια ακίνητα εντάσσονται στη ρύθμιση του Ν.4495/17

Τα ακίνητα που εντάσσονται στη ρύθμιση του Ν.4495/17 είναι:

  • Ακίνητα τα οποία έχουν κατασκευαστεί ΧΩΡΙΣ οικοδομική άδεια.
  • Ακίνητα τα οποία έχουν οικοδομική άδεια αλλά έχουν κατασκευαστεί εγκαταστάσεις καθ’ υπέρβαση της Ο.Α.
  • Ακίνητα στα οποία έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4495/17

Η προθεσμία για την ένταξη ενός ακινήτου με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις στη ρύθμιση είναι η 8/11/2019.

Διαδικασία ένταξης ακινήτων στη ρύθμιση του Ν.4495/17

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2110176527 και ένας από τους μηχανικούς μας θα αναλάβει τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν το ακίνητό σας.

Κατόπιν αυτοψίας, πραγματοποιείται επιτόπου πολεοδομικός έλεγχος του ακινήτου σας και εντοπίζονται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί σε αυτό.

Στη συνέχεια γίνεται υπολογισμός του προστίμου για τη ρύθμιση στον Ν.4495/17.

Υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν το ακίνητο (κατόψεις, τομές, διάγραμμα κάλυψης, τεχνικές εκθέσεις, δελτία δομικής τρωτότητας κ.λπ) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ν.4495/17 του ΤΕΕ.

Με την οριστική υποβολή της δήλωσης ο ιδιοκτήτης παραλαμβάνει φάκελο του ακινήτου του ο οποίος περιλαμβάνει:

  • Αρχιτεκτονικά σχέδια της υφιστάμενης πραγματικής κατάστασης (κατόψεις, τομές κ.λπ). Τα αρχιτεκτονικά σχέδια υποβάλλονται και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ.
  • Βεβαίωση υπαγωγής στον Ν.4495/17.
  • Τεχνική έκθεση ακινήτου.

Χρήσιμα αρχεία: